Ondersteuningsstructuur in een tekening

Gemeente Almere

De ondersteuningsstructuur verduidelijken met een zakelijke tekeningen

Opdrachtgever:

Gemeente Almere

 

Opdracht:

Een zakelijk tekening die helder en duidelijk laat zien hoe de ondersteuningsstructuur van de Gemeente Almere eruit ziet.

DE VRAAG

Vanuit de klankbordgroep ‘Sterk in de wijk Almere’ was er behoefte aan iemand die het ondersteuningsaanbod in de wijk op een overzichtelijke manier uit kan tekenen/in beeld kan brengen.

HET PROCES

Ik ben aanwezig geweest bij en bijeenkomst van de klankbordgroep en heb daar een eerste raamwerk voor getekend. Vervolgens zijn zij aan de hand van die tekening gaan kijken hoe de details ingevuld konden worden. Wie in welke fase betrokken wordt. Zo hebben we stap voor stap meer helderheid gecreëerd op de basisstructuur voor ondersteuning in het onderwijs in Almere.

“Hasse weet uit alle informatie die wij met haar delen, de essentie naar voren te brengen. Ze creëert overzicht dat leidt tot inzicht, met oog voor de details die net het verschil maken.

Hasse’s frisse en positieve blik, werkte inspirerend.

De communicatie verliep soepel, tijdens het maakproces was er ruimte voor nieuwe inzichten en ontwikkelingen. Vanuit de gesprekken die we hebben gevoerd ontstond er een verhelderende beeldplaat.

Tot verderop weer een keer….”

Margot Drabbe - Teammanager Oké op school

Meer projecten bekijken....

Pin It on Pinterest